Skip to content

Instruksjoner og tips Ballyland Trylleshow

Innledning

Dette spillet lærer konsepter og grunnleggende berøringsbevegelser for VoiceOver, Apples skjermleser. Det forbereder et barn som er blind eller har nedsatt syn til å bruke en iPad eller iPhone med VoiceOver. Appen lar barn trygt prøve og praktisere flere (navigasjons) berøringsbevegelser for VoiceOver i et interaktivt spillmiljø. Appen har de populære Ballylanderne, og bruker innebygd tale fra virkelige stemmer.

Gi barnet tid til å øve og styrke berøringsferdighetene mens de jobber gjennom nivåene i hver scene.

 • Sørg for at lyden er på. Spillet snakker selv, med talte instruksjoner og lydtilbakemelding. Spillet bruker ikke VoiceOver.
 • Menyene i appen kan også snakkes. For å slå på opplesing av menyene, sveip opp med én finger på hovedmenysiden.
 • Når opplesing av menyene er slått PÅ, kan du bruke en 'hot spot' for å gå tilbake til hovedmenyen fra scenene: dobbelttrykk i det nedre høyre hjørnet av aktiv skjerm.
 • Juster innstillinger i scenene: Åpne alternativmenyen med dobbelttrykk i det øvre venstre hjørnet av aktiv skjerm.
 • Innstillinger blir lagret.
 • Zoom eller Assistert tilgang bør IKKE være aktivert på enheten din.

2.    VoiceOver

VoiceOver er den innebygde skjermleseren på Apple iOS-enheter, som iPad. VoiceOver kan slås på i enhetens tilgjengelighetsinnstillinger. For å bruke VoiceOver effektivt for å betjene iPad, må et barn kjenne til spesifikke berøringsbevegelser som er forskjellige fra standardbevegelsene som en seende person ville bruke for å navigere på en berøringsskjerm. For at berøringsbevegelser skal bli riktig identifisert av VoiceOver, må de utføres på en veldig presis og spesifikk måte. Ballyland Magic-appen simulerer berøringsbevegelsene i VoiceOver, uten faktisk å bruke den. Dette har følgende fordeler:

 • Læringsmiljøet er spesielt tilpasset behovene til små barn som er blinde og som er nybegynnere på en berøringsskjerm.
 • Progresjon og utvikling er vikitg: Ferdigheter som fingerferdighet, timing og presisjon kan gradvis bygges opp av en nybegynner, uten at barnet må oppfylle VoiceOvers standardinnstillinger fra starten av.
 • Risikoelementet er fjernet: Barnet kan utforske, lære og øve berøringsbevegelser uten at feil eller unøyaktigheter i disse bevegelsene fører til problemer/uønskede svar fra grensesnittet.

3.    Læringsresultater

3.1 Apple VoiceOver-tilgjengelighet - for å bruke en iPad eller iPhone med VoiceOver

Erfaring viser at ferdighetene som er lært i Ballyland Magic-appen, kan overføres til applikasjoner som bruker VoiceOver. Dermed gir den vellykkede gjennomføringen av Magic-appen i prinsippet et barn som er blind eller har nedsatt syn en fordel i bruken av en mobil iOS-berøringsskjerm. Fra å bruke appen vil barnet kunne utvikle en riktig forståelse av konseptet med berøringsbevegelser og lydtilbakemelding som fungerer sømløst sammen. Det er imidlertid viktig å merke seg at barnets personlige bakgrunn og kognitive og fysiske utvikling, samt innsatsen barnehage, skole og foreldre legger ned i å øve med appen, kan føre til varierende nivåer av faktiske berøringsferdigheter. Det er derfor opp til deg, som støtter barnet, å vurdere om barnet virkelig har utviklet ferdighetene, og er klar til å gå videre til VoiceOver-baserte applikasjoner og aktiviteter eller ikke.

De VoiceOver-berøringsferdighetene som barnet lærer seg ved å spille denne appen, kan bygges videre på: i stedet for en enkeltfinger sveipe til venstre og høyre, kan barnet gjøre den samme beveglsen, men deretter opp og ned. Eller en tre-finger sveipe opp og ned. Osv.

Appens "Grand Finale", Magic Show, består av korte opptredener av Ballylanderne, som aktiveres av barnets samhandling og effektive utførelse av de lærte bevegelsene. Magic Show kan derfor brukes til å få en god vurdering av barnets nåværende nivå av berøringsferdigheter. Disse ferdighetene må læres og internaliseres før barnet er klart til å takle VoiceOver for ekte.

3.2 VoiceOver-berøringsbevegelser i appen og deres rolle i VoiceOver

 • Dra med en finger - taktisk skanning og utforsking av hva som er hvor, utvikling av romlig bevissthet på berøringsskjermen. VoiceOver sier navnet på hvert element du berører. Det siste elementet fingeren din berører forblir valgt og settes i fokus for VoiceOver.
 • Sveipe med en finger til høyre: Velg neste element.
 • Sveipe med en finger til venstre: Velg forrige element.
 • Sveipe til høyre og venstre: Rask måte å bevege seg gjennom elementer på skjermen og velge et element (setter det i fokus).
 • Enkeltfinger dobbelttrykk - Aktiverer/åpner elementet eller applikasjonen som er valgt/satt i fokus.
 • Splitttrykk - Brukes i kombinasjon med fingerdraging - Aktiverer/åpner elementet eller applikasjonen som er valgt/satt i fokus.
 • Tre-finger sveip høyre - Rull til venstre på siden
 • Tre-finger sveip venstre - Rull til høyre på siden

Se https://support.apple.com/en-au/guide/ipad/ipad9a246584/ipados